ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Cultural Integration Through Performing Arts Activities

Οι καλλιτεχνικές εταιρείες Projekt-il (Γερμανία), Πολιτιστική Ομάδα Ηχόδραμα (Ελλάδα) και Association Compagnie Noura (Γαλλία) προσκαλούν δασκάλους χορού, μουσικής ή θεάτρου να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ "Cultural Integration Through Performing Arts Activities", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μέσω της Γερμανικής εθνικής υπηρεσίας Jugend für Europa, στη Σκιάθο από 25 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2019. Θα δοθεί η ευκαιρία σε σαράντα (40) δασκάλους χορού, μουσικής και θεάτρου με έδρα τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό πρότζεκτ με θέμα τη διευκόλυνση της πολιτιστικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων, εφαρμόζοντας δραστηριότητες παραστατικών τεχνών σαν μέσο μη τυπικής μάθησης.

Πληροφορίες για την ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα αυτό: skiathosproject2019.com