Κριτικές για τις παραστάσεις "The Cave, "Ρει" και "Έρως-Ήρως"

 

Κριτική για την παράσταση "Dazwischen das Meer" (Ερφούρτη, Γερμανία)

 

ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

 

· ΜΕΡΟΣ 1: Προγράμματα των παραστάσεων των έργων «The Cave», «ρεĩ» και «Έρως-Ήρως»
 
· ΜΕΡΟΣ 2: Κριτικές για τις παραστάσεις των έργων «The Cave», «ρεĩ» και «Έρως-Ήρως»
 
· ΜΕΡΟΣ 3: Κριτική κοινού στο «Αθηνόραμα» και σχόλια που λάβαμε στην ιστοσελίδα της ομάδας
 
· ΜΕΡΟΣ 4: Συνέντευξη στο Culture Now
 
· ΜΕΡΟΣ 5: Ευχαριστήριες επιστολές προς την Πολιτιστική Ομάδα ΗΧΟΔΑΜΑ
 
· ΜΕΡΟΣ 6: Βιογραφικά στοιχεία για την Πολιτιστική Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ
 
· ΜΕΡΟΣ 7: Αφίσα και φωτογραφίες από τις παραστάσεις του χοροδράματος «The Cave»
 
· ΜΕΡΟΣ 8: Αφίσα και φωτογραφίες από τις παραστάσεις του χοροδράματος «ρεĩ»
 
· ΜΕΡΟΣ 9: Αφίσα και φωτογραφίες από τις παραστάσεις του χοροδράματος «Έρως-Ήρως»
 
· ΜΕΡΟΣ 10: Σεμινάρια σύγχρονου χορού (διοργάνωση: Πολιτιστική Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ)