ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Multicultural Art for Cultural Integration

Οι καλλιτεχνικές εταιρείες Bridgeworks e.V. (Γερμανία), Πολιτιστική Ομάδα Ηχόδραμα (Ελλάδα) και Association Act'DEM (Γαλλία) προσκαλούν δασκάλους πολυ-πολιτισμικής τέχνης όσον αφορά τον χορό, τη μουσική ή το θέατρο να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ "Multicultural Art for Cultural Integration", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μέσω της Γερμανικής εθνικής υπηρεσίας Jugend für Europa, στην Τήλο από 18 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2020. Θα δοθεί η ευκαιρία σε σαράντα (40) δασκάλους χορού, μουσικής και θεάτρου με έδρα τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό πρότζεκτ με θέμα τη διευκόλυνση της πολιτιστικής ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων, εφαρμόζοντας δραστηριότητες πολυ-πολιτισμικής τέχνης σαν μέσο μη τυπικής μάθησης.

Πληροφορίες για την ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα αυτό: tilosproject2020.com