Οι δάσκαλοι χορού Πισιμίση Φαίδρα, Πισιμίση Δανιέλα και Ταγρίδης Χρήστος, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "Training in Contemporary Dance and Dance-Theatre" και κωδικό 2016-1-EL01-ΚΑ104-023236 στη Γερμανία από τις 7 έως τις 23 Απριλίου 2017, με φορέα αποστολής την Πολιτιστική Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ και φορέα υποδοχής το Theater der Klänge, θα διδάξουν μια σειρά ανοιχτών μαθημάτων σε μαθητές και δασκάλους σύγχρονου χορού από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στη Σχολή Χορού DANCE DREAM, Χρυσοστόμου Σμύρνης 75, Πεύκη. Στα μαθήματα θα διδαχθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας σύγχρονου χορού και χοροθεάτρου, στις οποίες οι ανωτέρω δάσκαλοι χορού έχουν εκπαιδευτεί με το ανωτέρω πρόγραμμα Erasmus+. Πληροφορίες για τις ώρες διδασκαλίας στο 210 6148015.